Doprava

Plánovač tras po Evropě, včetně cen dálničních poplatků www.viamichelin.com

Autem do Itálie 

Pokud se do Itálie vydáte autem, musíte si zvyknout, že cestování po Itálii je trochu odlišné od způsobu jízdy v Čechách.

Dálnice:
Italské dálnice jsou jedny z nejkvalitnějších v Evropě a jsou zpoplatněny mýtným. V praxi to znamená, že směrové tabule vedoucí k nájezdu na dálnice, jsou značeny trochu jinak, než u nás. Směrové tabule navádějící k dálnici mají sice také zelenou barvu jako je tomu v Česku, ale jsou většinou označeny pouze nápisem Autostrade a někdy i číslem dálnice. Nikoliv však jakým směrem dálnice směřuje. Teprve až po průjezdu místem, kde si vyzvedneme lístek, kde je vyznačeno místo nájezdu na dálnici, se komunikace rozděluje a navádí nás na ten správný směr, kterým chceme jet. Dopravní značení na dálnici je pak naprosto perfektní. Výjezdy jsou značeny s dostatečným předstihem, informace o následujících výjezdech z dálnice jsou značeny na tabuli současně s označením aktuálního kilometru. Většinou jsou tyto tabule umístěny ve středním dělícím pásu.
Hustota provozu na italských silnicích je v severní části Itálie daleko vyšší, než je tomu u nás, především u velkých měst Milano, Genova (Janov).
Některé úseky dálnic jsou šestiproudé, každým směrem tři jízdní pruhy. Jedná se například o dálnici A4 Padova - Verona - Milano, dálnice A1 Bologna – Milano je dokonce osmiproudá, každým směrem čtyři pruhy. Na této dálnici je zvykem, že většina aut jezdí v prostředních dvou pruzích a předjíždí se jak zprava, tak zleva. Toto je nutné mít na paměti a při vracení do pravého jízdního pruhu se přesvědčit, zda vás nepodjíždí nějaké auto zprava.
 
Rychlostní limity:
Rychlost jízdy v obci je omezena na 50 kilometrů v hodině, na vedlejších silnicích 90, na silnicích značených jako Superstrace (SS) 110 a na dálnicích značených jako Autostrade (A) pak 130 kilometrů v hodině. Některé komunikace označované jako Superstrade jsou běžné hlavní silnice, jiné jako silnice dálničního typu označené značkou dálnice v modrém provedení. Jízda po těchto komunikacích je bezplatná. Obecným problémem však je, že na velké části takovýchto dálnic je rychlost jízdy často omezena na 90 či 80 kilometrů v hodině z důvodu členitosti terénu nebo omezené technické kvality komunikace. Bezplatné dálnice totiž svými parametry mnohdy nemají tu dálniční kvalitu, na kterou jsme zvyklí. Jízdní pruhy nemají takovou šířku a chybí zde odstavný pruh.

Dálnice označené zelenou značkou dálnice, tedy tzv. Autostrade jsou v jiné technické kvalitě i když mnohdy také bez odstavného pruhu. Jejich technická kvalita je daleko lepší, rychlost je zde 130 km/h, je snížena v horských úsecích. S výjimkou jižní části Itálie je provoz na těchto dálnicích zpoplatněn. Italové často nedodržují předepsanou rychlost a rychlost 140 km/h je tak běžnou.

Pohonné hmoty:
Co se pohonných hmot týče, tak nejčastěji používaný benzín označovaný u nás jako Natural 95, je v Itálii označován jako Senza Pb a jeho cena se v červnu 2005 pohybovala okolo 1,25 € za litr. Hustota benzínových čerpadel je poměrně velká, zejména pak na dálnicích, kde mají otevřeno 24 hod. Obecně je tato hustota čerpacích stanic srovnatelná s naším územím. Pozor však pokud budete chtít palivo doplnit mimo dálnici. Benzínové pumpy mají v době od 12-16 hod. zavřeno a po 20 hod. mají otevřeno jen pumpy na hlavních silnicích. Všeobecně platí, že palivo je nejdražší na dálnicích až 2 eur/l benzínu.

Jízda městem:
Mimo dálnice je dopravní značení poněkud horší a navigace je nutností. V Itálii je totiž zvykem umisťovat směrové tabule až přímo ve výjezdu z hlavní silnice nebo za křižovatkou. Zpočátku nám to způsobovalo problémy, později jsme si na to zvykli. Na druhou stranu je nutno uznat, že se Italové chovají daleko ohleduplněji v případě potřeby přejet z jednoho jízdního pruhu do druhého a to i přímo v křižovatce. Když jste například v pravém jízdním pruhu, není v Itálii velký problém se na několika málo metrech dostat přes prostřední jízdní pruh do levého. Podotýkám, že například v Praze nebo Brně je tento problém daleko větší. Čeští řidiči přepouští své místo v jízdním pruhu někomu jinému jen velmi neochotně.

Povinná výbava:
Použití bezpečnostních pásů je povinné, stejně jako autosedačka pro děti a reflexní vesta. V tunelu je svícení povinné a svítit je předepsáno i na dálnicích. Zadní světla do mlhy se mohou používat pouze při viditelnosti nižší než 50m. Mopedy a motocykly jsou povinny svítit vždy.
 
Alkohol:
Obsah alkoholu v krvi řidiče nesmí přesáhnout 0,3 promile. V opačném případě hrozí pokuta až ve výši 1 300 Euro. V krajním případě může být řidič odsouzen až na 1 měsíc do vězení a odebrán mu řidičský průkaz na dobu 15 dnů až 3 měsíců.

Parkování:
Modré parkovací zóny, kde je vyžadováno placení parkovného, jsou vyznačeny na silnicích a byly vytvořeny ve větších městech v blízkosti centra. V určitých hodinách a o nedělích mohou být tyto zóny bezplatné - to bývá uvedeno na parkovacích panelech. Parkovné se platí v mincovním automatu.
V Miláně je zakázáno stání v historických čtvrtích v pracovní dny od 7.00 do 20.00 hod., s výjimkou pro vozidla místních obyvatel a to na zvláštní povolení od magistrátu.
Ve Florencii je v pracovní dny od 7.30 do 18.30 zakázáno na ulicích parkovat. Turista, který má rezervovaný hotel, může přivézt svá zavazadla, ale pak musí vůz odvézt ze zakázané zóny.
V některých městech jsou také zelené zóny. V pracovní dny je na nich od 8.00 do 9.30 hod. a od 14.30 do 16.00 hod. zakázáno parkovat.

Dálniční poplatky

V Itálii jsou dva typy dálničních silnic. Tak zvané "horší" dálnice jsou značeny jako SUPERSTRADE (SS) a maximální rychlost jízdy na těchto komunikacích je 110 km/h. Jízda po těchto dálničních úsecích je bezplatná. Tyto komunikace jsou označeny dopravní značkou dálnice v modrém provedení. Obecným problémem však je, že na velké části takovýchto dálnic je rychlost jízdy často omezena na 90 či 80 kilometrů v hodině z důvodu členitosti terénu nebo omezené technické kvality komunikace.

Velká většina dálnic je však označena jako AUTOSTRADE (A). Zde je maximální povolená rychlost jízdy 130 kilometrů v hodině. Tyto dálniční úseky jsou označeny dopravní značkou dálnice v zeleném provedení. Ve velké většině je jízda po těchto dálničních úsecích zpoplatněna mýtným. Výjimku tvoří zejména jih Itálie (Kalábrie), kdy je jízda po těchto dálničních úsecích bezplatná.

Placení mýtného funguje v naprosté většině tak, že si na počátku placeného úseku vyzvednete u turniketu lístek, k zaplacení dochází při sjezdu z dálnice nebo na konci placeného úseku v hotovosti či platební kartou. Při vjezdu do místa výběru mýtného je třeba sledovat piktogramy, které svítí nad jednotlivými vjezdy do turniketů. Pokud zde svítí červený křížek, je tento turniket uzavřen, musíme si vybrat jiný. Hotovostní platbu lze uskutečnit dvěmi způsoby. Pokud nad mýtnou branou svítí piktogram natažené ruky a mincí, jedná se o přepážku s obsluhou, kde odevzdáte lístek, který jste dostali na začátku placeného úseku, obsluha jej vloží do čtečky a na displeji se Vám zobrazí částka, kterou máte zaplatit. Na tácek položíte obnos, obsluha Vám pak vrátí nazpět, poté se otevře závora a Vy můžete pokračovat dále.
Pokud nad mýtnou branou svítí symbol mincí bez natažené ruky, jedná se o automatickou platbu. V tomto případě vložíte do štěrbiny lístek, který jste si vyzvedli na začátku placeného úseku, na displeji se rozsvítí částka a vložíte bankovku, do jakéhosi koše nasypete případně mince a automat Vám vrátí nazpět.
Dále pak existují turnikety určené k bezhotovostní platbě. Ty jsou označeny symbolem platební karty. Zde jsou akceptovány platební karty Visa, Eurocard/Mastercard či American Express. Další možností je platba pomocí tzv. VIACARD. To jsou předplacené karty určené speciálně pro platbu za použití italských dálnic. Zakoupit se dají například i v Česku v pobočkách Autoturistu.
Další a Italy poměrně hojně používanou možností platby za použití dálnic je tzv. TELEPASS. Jedná se o automatickou platbu mýtného. V autě máte za sklem umístěnou krabičku, která vysílá signál a při přiblížení se k mýtné bráně se Vám automaticky otevře závora a Vy pokračujete plynule bez zastavení dále. Tyto brány jsou označeny oranžovým symbolem t. Tento způsob placení se však kvůli vysoké pořizovací hodnotě TELEPASSU běžnému českému turistovi nevyplatí.
 

Autem do Francie 

Cestování po francouzských silnicích je trochu odlišné od způsobu cestování u nás. Například oproti Itálii je cestování po Francii nesrovnatelně jednodušší. Francouzští řidiči jsou totiž rozhodně ohleduplnější než jejich italští kolegové, mnohdy ohleduplnější i než čeští řidiči.
Především se po francouzských silnicích pohybuje více motocyklů a skútrů než je tomu u nás. Pro ně je charakteristické, že nerespektují jízdu v jízdních pruzích. Při jízdě v koloně předjíždějí celé kolony aut zpravidla prostředkem silnice či jízdním pruhem nevíce vlevo.
Barvy směrových dopravních značek jsou trochu odlišné od těch našich. Zatímco v Česku jsou směrové tabule na dálnice na zeleném podkladu, směrové tabule na ostatní silnice jsou na modrém podkladu, ve Francii tomu je zcela naopak.
Trochu odlišná a zpočátku ne zrovna jednoduchá bude pro mnohé také orientace na křižovatkách. Podobně jako například v Itálii, je i ve Francii běžné, že jsou jednotlivé směry označeny až ve výjezdu z křižovatky.
Při jízdě městem je především nutné zmínit, že jízdní pruhy zde jsou užší než u nás. Zcela běžné zde jsou šikany, retardéry či jiná zpomalení před přechody pro chodce. Francouzi kladou velký důraz na bezpečnost silničního provozu, proto je docela obvyklé, že zákaz předjíždění v obci je umocněn ještě patníky umístěnými středem vozovky, které opravdu zabrání jakémukoliv předjíždění. V obcích je velmi častým jevem snížení rychlosti na 30 km/h.

Rychlostní limity
Dopravní předpisy zejména co se týče rychlostních limitů jsou ve Francii vesměs dodržovány. Rychlostní limity jsou ve Francii naprosto stejné, jako je tomu u nás. V obci 50, mimo obec 90, na dálnicích 130 km/h.
Dodržování rychlostních limitů je velmi často kontrolováno několika stovkami stacionárních automatických radarů. Ty jsou umístěny zejména v okolí velkých měst. Na velkou většinu z nich jsou řidiči s předstihem upozorňováni.

Dálnice
Naprostá většina francouzských dálnic je placená. Placení je uskutečňováno pomocí mýtného. Tyto placené dálnice jsou před nájezdy na ně značeny nápisem peage. Na většině úseků placení funguje tak, že si na počátku placeného úseku vyzvednete u turniketu lístek, k zaplacení dochází při sjezdu z dálnice nebo na konci placeného úseku v hotovosti či platební kartou. Při vjezdu do místa výběru mýtného je třeba sledovat piktogramy, které svítí nad jednotlivými vjezdy do turniketů. Pokud zde svítí červený křížek, je tento turniket uzavřen, musíme si vybrat jiný. Pokud zde svítí oranžové písmeno t, je tento turniket určen pro tzv. Telepas, tedy pro ty, kteří platí mýtné automaticky elektronickým způsobem. Pokud nad vjezdem do turniketu svítí zelená šipka, je to jízdní pruh určen pro většinu z nás. Zde totiž probíhá hotovostní platba mýtného, pokud zde kromě zelené šipky svítí také symbol platební karty, lze za dálnici platit bezhotovostně platební kartou.
Velmi časté jsou také automatické turnikety pro placení mýtného, kde není žádná budka s obsluhou, ale do určené štěrbiny se zasune lístek a do dalších štěrbin nebo košů se vhazují mince či vkládají bankovky. Směrové tabule na dálnice jsou oproti Česku na modrém podkladu, zatímco ty ostatní na podkladu zeleném. Dálnice jsou označeny písmenem A (Autoroute) a číslem silnice, hlavní silnice jsou značeny písmenem N (Nationale), silnice, které jsou obdobou našich okresních silnic jsou označeny písmenem D (Departáment).
Směry vedoucí k dálnicím jsou ve Francii často značeny pouze směrovou tabulí s šipkou a číslem dálnice. Až teprve před nájezdem na dálnici jsou uvedeny konkrétní směry této dálnice.
Zajímavostí rovněž je, že nám dobře známé SOS oranžové budky jsou ve Francii umístěny nejen podél dálnic, ale také podél hlavních silnic.

Směrové značení na dálnicích je velmi kvalitní. Ačkoliv je maximální rychlost na dálnicích ve Francii stanovena na 130 km/h, na neplacených úsecích dálnic je rychlost většinou snížena na 110 km/h.
Neplacené dálnice jsou v Bretani na severu Francie, neplacené jsou pak dálniční obchvaty měst, neplacená je však také dálnice A20 z Vierzon přes Limoges do Brive ve střední Francii.
Většina dálničních úseků je čtyřproudá (dva jízdní pruhy v každém směru), v okolí měst se počet jízdních pruhů zvyšuje. Šestiproudé dálnice se nacházejí v okolí Paříže, ale také na jihu země jako například snad jedna z nejfrekventovanějších dálnic A9 Barcelona - Nimes - Lyon, ale také dálnice A8 Nice - Marseille.
Pokud rozumíte francouzsky, tak možná přivítáte možnost poslouchat nonstop dopravní zpravodajství. Všechny dálniční úseky ve Francii jsou totiž pokryty signálem Rádia Trafic FM, které vysílá v celé Francii na kmitočtu 107,7 MHz. Dopravní informace jsou prokládány po celý den hudbou středního proudu, takže je stanice poměrně poslouchatelná.

Benzín
Hustota čerpacích stanic ve Francii je podobná hustotě čerpacích stanic v Česku. Nejrozšířenější síť čerpacích stanic zde mají společnosti Shell a Total. Ty jsou umístěny zejména u dálnic. Ceny benzínu se ve Francii neliší příliš podle regionů jako je tomu u nás, ale spíše podle toho, kde je čerpací stanice umístěna. Nejdražší benzín je při dálnicích. Mimo dálnice narazíme na ceny benzínu nižší, nejlevnější benzín se dá sehnat u obchodních center.
Nutno však upozornit na jednu málo zmiňovanou skutečnost. Většina benzínových stanic s výjimkou těch při dálnicích bývá uzavřena nejen v noci, ale také o nedělích a svátcích. Pro tuto příležitost zde fungují benzínové stanice označené symbolem 24/24 h. Ty mají stojany, které jsou vybaveny platebními terminály, které po vložení platební karty a zadání správného kódu PIN vydají benzín. Pokud tedy nedisponujete platební kartou a hodláte po Francii cestovat i v neděli, neopomeňte si včas zajistit plnou nádrž benzínu.
Na dálnicích jsou benzínové pumpy rozmístěny přibližně po padesáti kilometrech, před vjezdem k benzínové čerpací stanici je na ceduli uvedena vzdálenost následující čerpací stanice. Odpočívadla jsou pak na dálnicích rozmístěna po každých deseti kilometrech.

Používané termíny
Francouzština je poněkud odlišný jazyk nejen od češtiny, ale také i od angličtiny, proto není od věci připomenout některé termíny, které naleznete nejen na francouzských silnicích.
To, co u nás označujeme jako výjezd či exit na dálnici nebo výjezd z parkoviště, je označováno nápisem SORTIE.
Zejména na křižovatkách se často setkáváme s označením směru TOUTES DIRECTIONS, což označuje směr výjezdu křižovatky pro všechny směry. Pokud je pro některé směry jeden směr, ty ostatní směry jsou označeny termínem AUTRES DIRECTIONS.
Častým termínem je i termín GRATUIT, který znamená zdarma. Jsou tak označena bezplatná parkoviště či toalety.
Při snaze najít cestu do centra je dobré sledovat směrovky s nápisem CENTRE VILLE.

Noví řidiči
Řidiči, kteří nemají řidičský průkaz déle než dva roky, musí dodržovat následující limity: 80 km/h na silnicích, 100 km/h na dálnicích ve městě, 110 km/h na dálnicích. Dále musí mít na zadní části vozidla disk s červeným písmenem A. Tento disk se nevyžaduje u zahraničních turistů, zmíněné rychlostní limity však mají dodržovat také a při nedodržení mohou být pokutováni.

Omezení parkování:
V Paříži jsou vytvořeny tzv. červené cesty, kde je zastavení a parkování absolutně zakázáno. V Paříži je zakázáno parkovat na jednom místě déle než 24 hodin. Toto opatření se aplikuje také v blízkém okolí Paříže. V některých městech je zakázáno parkovat na jednom místě déle než 7 dní (či méně, podle místních regulací).
Různá omezení jsou vyznačena značkami nebo žlutou čárou na okraji vozovky. Nepřerušovaná žlutá čára znamená zákaz zastavení a stání, přerušovaná žlutá čára znamená zákaz stání. Ve Francii jsou tzv. modré zóny, kde je parkování kontrolováno parkovacími disky. Tyto zóny jsou vyznačeny značkami a modrým značením na vozovce.

Povinná výbava:
Řidič i jeho spolujezdci musí používat bezpečnostní pásy. Děti do 10 let nesmí sedět na předním sedadle, povinná je dětská sedačka.
Řidič i spolujezdec na mopedu a motocyklu musí používat helmu. Výstražný trojúhelník musí být umístěn nejméně 30 m za vozidlem a to tak, aby byl vidět ze vzdálenosti 100 m.
 
Plánovač tras po Evropě, včetně cen dálničních poplatků www.viamichelin.com